Komisje

Komisje Zarządu
Samorządu Studentów

Komisja ds. socjalnych przede wszystkim odpowiada za współpracę z Biurem Spraw Studenckich oraz Biurem Osób Niepełnosprawnych. Prowadzi kampanie uświadamiające studentów i studentki z zakresu ich praw dotyczących świadczeń materialnych oraz udziela im porad z tego zakresu. Do zadań Komisji ds. Socjalnych należy zapoznawanie się oraz nadzór nad sytuacją dotyczącą Funduszu Pomocy Materialnej oraz monitorowanie stanu akademików. Na zakres działań Komisji składa się także organizacja wydarzeń społeczno-charytatywnych, jak na przykład Maraton Pisania Listów we współpracy z Amnesty International. Komisja ds. Socjalnych umożliwienie wykupienia corocznego ubezpieczenia NNW studentom.


Przewodniczący: Maciej Łasocha (maciej.lasocha1@student.up.krakow.pl)

Komisja ds. Kultury organizuje wydarzenia o charakterze kulturalnym. Podejmuje współpracę zewnętrzną z instytucjami kultury, aby móc promować wśród studentów wydarzenia kulturalne. Swoją działalność opiera o flagowe wydarzenia takie jak: Juwenalia, obozy adaptacyjne dla studentów pierwszego roku tak zwane „Adapciaki”, cykle spotkań gościnnych, a także dni tematyczne.

Przewodniczący: Mateusz Jurczyk
(mateusz.jurczyk1@student.up.krakow.pl)

Komisja ds. Promocji promuje działalność Samorządu Studentów UKEN. Tworzy kalendarz wydarzeń samorządowych. Do kompetencji Komisji ds. Promocji zalicza się kontakt z właściwymi jednostkami Uniwersytetu zajmującymi się promocją oraz działaniami marketingowymi. Zadaniem Komisji jest prowadzenie mediów społecznościowych Samorządu Studentów UKEN oraz dystrybucja gadżetów w tym bluz z logiem UKEN. Dodatkowo, do zadań Komisji należy również prowadzenie rekrutacji do komisji wchodzących w skład struktury Zarządu Samorządu Studentów UKEN.

Przewodnicząca: Maria Zalotyńska (maria.zalotynska@student.up.krakow.pl)

Najważniejszym zadaniem Komisji ds. Praw Studenta jest obrona interesów studentów oraz wspomaganie ich rozwiązywaniu napotykanych problemów. W tym celu komisja organizuje Szkolenie z zakresu Praw i Obowiązków Studentów oraz Szkołę Starostów.

Przewodniczący: Dominik Prochownik
(dominik.prochownik@student.up.krakow.pl)

Przewodniczący Komisji:
 
Wiceprzewodniczący:
 
Sekretarz:
 
 
Pełen skład Komisji Wyborczej Samorządu Studentów:
 

Marta Kochanowska - marta.kochanowska@student.up.krakow.pl

Amelia Kowalska - amelia.kowalska1@student.up.krakow.pl

Konrad Pokrywka - konrad.pokrywka@student.up.krakow.pl

Piotr Pryjda – piotr.pryjda@student.up.krakow.pl

Natalia Kraszkiewicz - natalia.kraszkiewicz@student.up.krakow.pl

Przewodnicząca Komisji:
Gabriela Wanat - gabriela.wanat@student.up.krakow.pl

Wiceprzewodniczący:
Paweł Biały – pawel.bialy1@student.up.krakow.pl


Sekretarz:
Jakub Ireneusz Gajda – jakub.gajda2@student.up.krakow.pl

 

Pełen skład Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów:

Komisje
Samorządu Studentów

Przedstawiciele Samorządu Studentów w organach Uczelni

 1. Maria Franelak
 2. Wiktoria Adamek
 3. Jolanta Jonaszek
 4. Jakub Gajda
 5. Katarzyna Żywko
 6. Paulina Siedlarz

oraz

Przewodniczący Samorządu Studentów - Maciej Lisowski

 1. Marta Błaszczak
 2. Maria Franelak
 3. Maria Zalotyńska
 4. Przemysław Zając
 1. Tomasz Bentkowski
 2. Maciej Lisowski
 3. Wioletta Lasek
 4. Wojciech Kegel
 1. Michał Ciesielka
 2. Maria Franelak

Jako Samorząd Studentów koordynujemy wolontariat w Domu Studenckim Krakowiak, gdzie wolontariusze udzielają się jako tłumacze, pomagają w sortowaniu darów oraz zajmują się zabawą z dziećmi przebywającymi w akademiku.

Gorąco zachęcamy do dołączenia do wolontariatu, zgłoszenia przyjmujemy poprzez maila: samorzad@up.krakow.pl

Wszystkie aktualne informacje dot. pomocy znajdują się na stronie internetowej Uczelni 🔗.

Skip to content