Rzecznik Praw Studenta

Rzecznik Praw Studenta

IMG_4823

Dominik Prochownik

Rzecznik praw studenta jest na naszej Uczelni po to, żeby pomóc Wam rozwiązać problemy, z którymi nie jesteście w stanie poradzić sobie sami.

Rzecznik Praw Studenta interweniuje w przypadku łamania praw studenta na Uczelni oraz podejmuje działania prewencyjne zmierzające do zwiększania świadomości w zakresie praw i obowiązków studentów.

Rolę Rzecznika Praw Studenta na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, z ramienia Samorządu Studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej sprawuje Dominik Prochownik, student III roku Prawa.

Działania Rzecznika Praw Studenta opierają się na:

  • Niezależności – Rzecznik Praw Studenta jest całkowicie niezależny od władz Uczelni, oraz pracowników uczelni.
  • Neutralności i bezstronności – Rzecznik Praw Studenta jest orędownikiem sprawiedliwego rozwiązania sprawy, nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu. Nie czerpie osobistych korzyści ze znalezienia rozwiązania danego problemu.
  • Poufności – tożsamość studentów i innych osób zwracających się do Rzecznika Praw Studenta są poufne. Poufność może zostać naruszona jedynie w przypadku zaistnienia bezpośrednio zagrażającego niebezpieczeństwa, ryzyka wyrządzenia poważnej szkody lub za zgodą studenta. Do Rzecznika można zwracać się także anonimowo.
  • Nieformalności – Rzecznik Praw Studenta działa w sposób nieformalny za pomocą takich środków jak: słuchanie, udzielanie i otrzymywanie informacji, identyfikowanie i przekształcanie problemów. W sposób nieoficjalny dąży do rozwiązania problemów i analizuje nieprawidłowości proceduralne oraz szersze problemy systemowe. Uczestniczy jako obserwator w postępowaniach na prośbę studentów. Rzecznik Praw Studenta może także skierować sprawę do mediacji.

Kontakt: dominik.prochownik@student.up.krakow.pl

Jako Samorząd Studentów koordynujemy wolontariat w Domu Studenckim Krakowiak, gdzie wolontariusze udzielają się jako tłumacze, pomagają w sortowaniu darów oraz zajmują się zabawą z dziećmi przebywającymi w akademiku.

Gorąco zachęcamy do dołączenia do wolontariatu, zgłoszenia przyjmujemy poprzez maila: samorzad@up.krakow.pl

Wszystkie aktualne informacje dot. pomocy znajdują się na stronie internetowej Uczelni 🔗.

Skip to content