Uchwaly

Uchwały przyjęte przez Parlament Studentów UKEN

kadencji 2023/2025

w sprawie zmiany Ordynacji Wyborczej do Organów Samorządu Studentów wraz z zapisami dotyczącymi wyboru reprezentantów studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

22 maja 2024

w sprawie utworzenia Komisji ds. Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

22 maja 2024

w sprawie powołania przedstawicieli Samorządu Studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na XXIX Konferencję Krajową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

11 marca 2024

w sprawie zmiany logotypu Samorządu Studentów

19 lutego 2024

w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Studentów

08 stycznia 2024

w sprawie wyboru członków Rektorskiej Komisji ds. Równego Traktowania Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

08 stycznia 2024

w sprawie wyboru członka Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

08 stycznia 2024

w sprawie wyboru członka Senackiej Komisji ds. Statutu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

08 stycznia 2024

w sprawie wyboru członka Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

08 stycznia 2024

w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich  Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

08 stycznia 2024

w sprawie w sprawie wyboru członków Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

08 stycznia 2024

w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

08 stycznia 2024

w sprawie wyboru studenckich członków Senatu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

04 grudnia 2023

w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

04 grudnia 2023

w sprawie wyboru członków Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

04 grudnia 2023

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

04 grudnia 2023

w sprawie wyboru Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

04 grudnia 2023

w sprawie wyboru Przewodniczącego Samorządu Studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

04 grudnia 2023

Uchwały przyjęte przez Parlament Studentów UKEN

kadencji 2021/2023

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

10 października 2023

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Komisji ds. Kultury Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

10 października 2023

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Komisji ds. Promocji Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

10 października 2023

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Komisji ds. Promocji Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

10 października 2023

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Komisji ds. Socjalnych Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

10 października 2023

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Samorządu Studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

10 października 2023

w sprawie powołania członka Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

10 października 2023

w sprawie zaopiniowania zmian w regulaminie studiów

18 kwietnia 2023

w sprawie powołania członka Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

3 kwietnia 2023

w sprawie powołania przedstawicieli Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na XXVIII Konferencję Krajową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

28 marca 2023

w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji ds. Kultury Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

28 marca 2023

w sprawie odwołania Bartłomieja Greinera z funkcji członka Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

28 marca 2023

w sprawie powołania członka Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

9 stycznia 2023

w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

9 stycznia 2023

w sprawie powołania przedstawiciela studentów do Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

9 stycznia 2023

w sprawie powołania przedstawiciela studentów do Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

9 stycznia 2023

w sprawie powołania Wiceprzewodniczącej Komisji ds. Promocji Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

9 stycznia 2023

w sprawie powołania Wiceprzewodniczącej Komisji ds. Kultury Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

9 stycznia 2023

w sprawie powołania członka Rektorskiej Komisji ds. Równego Traktowania Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

13 grudnia 2022

w sprawie powołania członków Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

13 grudnia 2022

w sprawie powołania członka Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

13 grudnia 2022

w sprawie nowelizacji Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów.

17 października 2022

w sprawie powołania na stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Normana Magiery.

17 października 2022

w sprawie powołania delegatów na Zjazd Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej w listopadzie 2022 r.

17 października 2022

w sprawie powołania na stanowisko Przewodniczącej Komisji ds. Promocji Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Jolanty Jonaszek.

13 czerwca 2022

w sprawie zaopiniowania nowelizacji Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich.

25 kwietnia 2022

w sprawie powołania członka Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

25 kwietnia 2022

w sprawie powołania studenckiego członka Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

25 kwietnia 2022

w sprawie powołania na stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Wojciecha Piętonia.

25 kwietnia 2022

w sprawie ustanowienia nowego logotypu Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

28 lutego 2022

w sprawie powołania delegatów na XXVII Krajową Konferencję Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

28 lutego 2022

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Mieszkańców Domu Studenckiego UP.

28 lutego 2022

w sprawie powołania doraźnej problemowej Komisji ds. Ujednolicenia Aktów Prawnych Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego.

3 lutego 2022

w sprawie powołania członków Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

6 grudnia 2021

w sprawie powołania członków Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

6 grudnia 2021

w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

6 grudnia 2021

w sprawie powołania członków Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

6 grudnia 2021

w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. 

6 grudnia 2021

w sprawie powołania członka Komisji Senackiej ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

6 grudnia 2021

w sprawie powołania członka Komisji Senackiej ds. Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.  

6 grudnia 2021

w sprawie powołania członka Komisji Senackiej ds. Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

6 grudnia 2021

w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

6 grudnia 2021

w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

6 grudnia 2021

w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

6 grudnia 2021

w sprawie powołania członków Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

6 grudnia 2021

w sprawie powołania Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

6 grudnia 2021

Jako Samorząd Studentów koordynujemy wolontariat w Domu Studenckim Krakowiak, gdzie wolontariusze udzielają się jako tłumacze, pomagają w sortowaniu darów oraz zajmują się zabawą z dziećmi przebywającymi w akademiku.

Gorąco zachęcamy do dołączenia do wolontariatu, zgłoszenia przyjmujemy poprzez maila: samorzad@up.krakow.pl

Wszystkie aktualne informacje dot. pomocy znajdują się na stronie internetowej Uczelni 🔗.

Skip to content