Ogłoszenie wyników I tury wyborów elektorów studenckich do wyboru rektora

Ogłoszenie wyników I tury wyborów elektorów studenckich do Kolegium Elektorów do Wyboru Rektora

WYNIKI I TURY – WYBORY ELEKTORÓW STUDENCKICH DO KOLEGIUM ELEKTORÓW W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 Kliknij tu po wyniki!

 

II tura odbędzie się 31.01.2024 roku w podanych niżej instytutach pomiędzy kandydatami, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów:

 1. Instytut Biologii i Nauk o Ziemi (2 mandaty)
  1. Gabriela Jurowaty
  2. Karolina Chmura
  3. Piotr Walczak
  4. Karolina Różewicz
 2. Instytut Filologii Angielskiej (1 mandat)
  1. Kamila Laskowska
  2. Nikola Mach
 3. Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej (1 mandat)
  1. Marta Błaszczak
  2. Tamara Balan
 4. Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji (1 mandat)
  1. Natalia Woźniak
  2. Maciej Lisowski

Jako Samorząd Studentów koordynujemy wolontariat w Domu Studenckim Krakowiak, gdzie wolontariusze udzielają się jako tłumacze, pomagają w sortowaniu darów oraz zajmują się zabawą z dziećmi przebywającymi w akademiku.

Gorąco zachęcamy do dołączenia do wolontariatu, zgłoszenia przyjmujemy poprzez maila: samorzad@up.krakow.pl

Wszystkie aktualne informacje dot. pomocy znajdują się na stronie internetowej Uczelni 🔗.

Skip to content