Ogłoszenie wyników I tury wyborów IRSS

Ogłoszenie wyników I tury wyborów IRSS

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

informujemy, że zakończyliśmy I turę wyborów do Instytutowych Rad Samorządu Studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Członkostwo w IRSS danego Instytutu otrzymują osoby, które zdobyły najwięcej głosów w swoim Instytucie aż do wyczerpania mandatów (imiona i nazwiska nowych członków IRSS zostały wyróżnione pogrubioną czcionką).

W przypadku IRSS, w których nie rozdano wszystkich mandatów odbędzie się II tura wyborów, niemniej Przewodniczącym IRSS danego Instytutu zostaje osoba, która w I turze wyborów uzyskała największą liczbę głosów.

Członkowie IRSS w ciągu 3 dni od zakończenia procedury wyborczej (po zakończonej II turze wyborów) zobowiązani są wybrać spośród siebie Delegata na Parlament Studentów UKEN i zgłosić ten fakt do Komisji Wyborczej Samorządu Studentów (samorzad@up.krakow.pl), w przypadku braku takiego zgłoszenia, Delegatem zostaje osoba, która uzyskała w I turze wyborów największą liczbę głosów.

Głosowanie w IRSS Instytutu Nauk o Informacji zostało unieważnione – ponowne głosowanie zostanie przeprowadzone w tym samym dniu, w którym odbędzie się głosowanie w II turze wyborów.

Odnośnik do wyników

Jako Samorząd Studentów koordynujemy wolontariat w Domu Studenckim Krakowiak, gdzie wolontariusze udzielają się jako tłumacze, pomagają w sortowaniu darów oraz zajmują się zabawą z dziećmi przebywającymi w akademiku.

Gorąco zachęcamy do dołączenia do wolontariatu, zgłoszenia przyjmujemy poprzez maila: samorzad@up.krakow.pl

Wszystkie aktualne informacje dot. pomocy znajdują się na stronie internetowej Uczelni 🔗.

Skip to content