Zwołanie Parlamentu Studentów

Zwołanie Parlamentu Studentów

Szanowni Studenci, Szanowne Studentki!

W związku z zakończeniem procedury wyborczej przez Komisję Wyborczą Samorządu Studentów, pragniemy poinformować o zwołaniu Parlamentu Studentów, który odbędzie się 4 grudnia o godzinie 17.30 w Auli A1.

Poniżej przedstawiamy plan posiedzenia, wedle którego będzie przeprowadzane spotkanie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad parlamentu
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum
3. Wybór protokolanta
4. Zatwierdzenie porządku obrad zaproponowanego przez KWSS
5. Wybór Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad

Spotkanie ma charakter otwarty, co oznacza, że każdy student może wziąć w nim udział! Serdecznie zapraszamy!

Jako Samorząd Studentów koordynujemy wolontariat w Domu Studenckim Krakowiak, gdzie wolontariusze udzielają się jako tłumacze, pomagają w sortowaniu darów oraz zajmują się zabawą z dziećmi przebywającymi w akademiku.

Gorąco zachęcamy do dołączenia do wolontariatu, zgłoszenia przyjmujemy poprzez maila: samorzad@up.krakow.pl

Wszystkie aktualne informacje dot. pomocy znajdują się na stronie internetowej Uczelni 🔗.

Skip to content