Instytutowe Rady Samorządu Studentów

Instytutowa Rada Samorządu Studentów

Instytutowa Rada Samorządu Studentów (IRSS) jest organem Samorządu Studentów, tworzonym w samodzielnej jednostce organizacyjnej, prowadzącej kierunek/i studiów. Liczy od trzech do pięciu członków. IRSS reprezentuje Przewodniczący IRSS, do którego obowiązków należy m.in.: zwoływanie i prowadzenie obrad IRSS oraz kierowanie pracami IRSS.

Do zadań IRSS w szczególności należy:

 • wybór i odwołanie przedstawiciela do Parlamentu Studentów;
 • współpraca i współdecydowanie w ustalaniu planów i programów studiów, w tym:
  • opiniowanie nowych planów i programów studiów;
  • opiniowanie zmian w planach i programach studiów;
 • udział w ustaleniach dotyczących organizacji studiów, w tym opiniowanie harmonogramów zajęć;
 • opiniowanie kandydatur osób do pełnienia funkcji opiekuna roku;
 • uczestniczenie w egzaminach komisyjnych na wniosek zainteresowanych studentów.

Materiały do pobrania dla członków IRSS:

Poznaj członków IRSS w Twoim instytucie
 • Olga Grzesiak 
 • Paulina Filanowicz
 • Rozalia Gadziała
 • Dawid Chawrona
 • Gabriela Jurowaty 
 • Patrycja Nowosielska
 • Weronika Bujok
 • Karolina Pałka
 • Dariusz Kuśnierz
 • Mateusz Jurczyk 
 • Oskar Radłowski
 • Katarzyna Lenik 
 • Patryk Nalepka
 • Jakub Nowakowski
 • Karolina Figuła
 • Julia Pacanowska
 • Wiktoria Nowak
 • Joanna Nykiel
 • Martyna Fejklowicz
 • Małgorzata Surdziel 
 • Iga Żełudziewicz
 • Aleksandra Gąsior
 • Alona Mandzii
 • Tatiana Midura 
 • Hubert Janik
 • Adam Piróg
 • Marta Błaszczak
 • Tamara Balan
 • Natalia Pietrusza
 • Sandra Branicka
 • Dorota Handzlik
 • Julia Anna Seminowicz
 • Natalia Kraszkiewicz 
 • Karolina Grzybek
 • Jakub Ireneusz Gajda
 • Jan Nalepa
 • Dariusz Owsiak
 • Maja Grabowska 
 • Amelia Kowalska
 • Marta Kochanowska
 • Katarzyna Żywko 
 • Luiza Langer
 • Natalia Kordela
 • Karolina Cinal
 • Sandra Wizner
 • Paulina Siedlarz 
 • Kamila Jędryjas
 • Weronika Paluch
 • Weronika Pajor
 • Amelia Stajek 
 • Yaroslava Matiushyna
 • Paulina Bator
 • Marta Grochowska
 • Dominik Prochownik
 • Aleksandra Kościelna
 • Julia Miczek
 • Piotr Pryjda
 • Natalia Sikora 
 • Martyna Raguszewska
 • Maria Franelak 
 • Gabriela Zdebska
 • Paulina Czugała
 • Magdalena Śmietana 
 • Anna Rajnert
 • Patrycja Poręba 
 • Martyna Miszczyszyn
 • Mila Antoniszczak-Pleśniak
 • Konrad Pokrywka
 • Zuzanna Pruchniak
 • Wiktoria Adamek 
 • Paweł Nawrocki
 • Natalia Królik

Jako Samorząd Studentów koordynujemy wolontariat w Domu Studenckim Krakowiak, gdzie wolontariusze udzielają się jako tłumacze, pomagają w sortowaniu darów oraz zajmują się zabawą z dziećmi przebywającymi w akademiku.

Gorąco zachęcamy do dołączenia do wolontariatu, zgłoszenia przyjmujemy poprzez maila: samorzad@up.krakow.pl

Wszystkie aktualne informacje dot. pomocy znajdują się na stronie internetowej Uczelni 🔗.

Skip to content